เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม (LTAXGIS) และโปรแกรม (LTAX 3000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง