เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เหนือเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง