เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง