เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ สายทางบ้านนายเฉลียว ไปบ้านนายสโรจน์ เหล่าชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง