เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง สายทางเริ่มต้นจากถนน คสล.ข้างบ้านนายวิเชียร สุภีคำ ถึงสามแยกบ้านนายวิเชียร โชติช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง