เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านน้อยในเมือง สายทางซอยรถทัวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)