เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง สายทางจากบ้านนางเครือวัลย์ ไปถึงบายพาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง