เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านหนองผักแว่น สายทางถนน จ.1 ข้างบ้านนางมาลัย เทพมานี ไปบ้านนายย้อย ตรีกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง