เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านน้อยในเมือง สายทางบ้านนายประยูร เศรษฐวง ไปทางบ้านนายกุศล ศิริวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง