เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเหนือเมือง ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 101,100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง