เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง