เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายประชาชนในการป้องกันตนเอง จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 2,022 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง