เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อเทท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง