เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรค ตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง