เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองไผ่ สายทางบริเวณซอย 9 จากบ้านนางละออง เขียวละออ ไปถึงท้ายซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง