เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านป่าม่วง สายทางจากบ้านนายประเสริฐ ชมภูวิเศษ ไปทางวัดบ้านป่าม่วง รางระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง