เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านแดง สายทางเริ่มต้นจากท่อระบายน้ำเดิม บ้านนายทองดำ ไปร่องระบายน้ำสาธารณประโยชน์หนองอีโป้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง