เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำราวสแตนเลส เพื่อใช้ในการเตรียมรับเสด็จของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง