เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวทอง สายทางจากสี่แยกด้านทิศตะวันตกวัดอัมพวันบ้านหนองม่วงไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยกบ้านนายประสิทธิ์ จันสระฮาง จรดบ้านหนองบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง