เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแดง สายทางรอบหมู่บ้าน รางระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง