เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง