เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถเก็บขนย้ายขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5363 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง