เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0036 และ 420-58-0037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง