เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 601-61-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง