เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถเก็บขนขยะ (บิ๊กซีอุทิศให้อบต.) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง