เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม สายทางจากที่นานายทองแดง คาดพันโน ถึงค่ายทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง