เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านโนนสว่าง สายทาง คสล.เดิมไปถึงสะพานลำห้วยเหนือ ไปทางบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง