เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนา สายทางเริ่มต้นจากซอยบ้านนายประมวล จันเรืองสี ไปจนสุดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง