เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที 10 บ้านหนองนาสร้างสายทาบ้านนายสมัย พลแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง