เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนเมือง สายทางจากถนนหลวง ถึงบ้านนายสมพจน์ นวลนุกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง