เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส์ (e-bidding)