เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.60-007 หมู่ 17 บ้านไทยอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.60-007 หมู่ 17 บ้านไทยอุดม กว้าง 10-14 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 694 เมตร ติดตั้งโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ สูง 6 เมตร ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 8 ต้น งบประมาณ 3,424,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)