เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.60-008 หมู่ 14 บ้านห้าแยกกกโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.60-008 หมู๋ 14 บ้านห้าแยกกกโพธิ์ กว้าง 5-6 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 1,520 เมตร ติดตั้งโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ สูง 6 เมตร ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 8 ต้น งบประมาณ 3,482,000 บาท