เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.60-005 หมู่ 14 บ้านห้าแยกกกโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.60-005 หมู๋ 14 บ้านห้าแยกกกโพธิ์ กว้าง 10 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 1,108 เมตร ติดตั้งโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ สูง 6 เมตร ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 22 ต้น งบประมาณ 5,553,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)