เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง รอ.ถ.60-006 ทางหลวงหมายเลข 214-ทางหลวงหมายเลข 23 หมู่ 10 บ้านหนองนาสร้าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)