เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย