ออกสำรวจพื้นที่เพื่อทำการขยายแนวเขตประปา หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วย นายอธิปัตย์ อภิชาโรจนศักดิ์ ผอ.กองช่าง, จ.อ.ปวีณวัจ ยงทวี นายช่างไฟฟ้า ออกสำรวจพื้นที่เพื่อทำการขยายแนวเขตประปา หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม