ร่วมมอบอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กและผู้ปกครอง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายกอบต.เหนือเมือง และนายมงคล ศรีใส รองนายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วยนายวรกมล ดวงพลอ่อน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ร่วมมอบอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กและผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือเมือง

โพสต์โดย อบต.เหนือเมือง เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020