ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.เหนือเมือง และนายก อบต.เหนือเมือง

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะทำงานเลือกตั้ง อบต.เหนือเมือง ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.เหนือเมือง และนายก อบต.เหนือเมือง โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ตรวจสอบ ณ ห้องประชุมสภา อบต.เหนือเมือง