มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย) เหตุเพลิงใหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 6

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, นางสาวชมเชย พลเยี่ยม กำนัน ต.เหนือเมือง, นางอินทิรา คาดพันโน ประธานสภาฯ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย) เหตุเพลิงใหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากล้วย ( บ้านเสาวลักษณ์ 2 ) ตำบลเหนือเมือง จำนวน 2 หลังคาเรือน