มอบรถเข็นวีลแชร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง, เจ้าหน้าที่ อสม., กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบรถเข็น (วีลแชร์) โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแชร์ จำนวน 21 ราย