มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว จำนวน 9 ราย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, นางอินทิรา คาดพันโน ประธานสภาฯ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว จำนวน 9 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสามแยก