มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย)

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวชนิดาภา คำคุณา ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นางสาวสงวนลักษณ์ แฝงสะโด หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้นำท้องที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และงานป้องกันฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย) เหตุเพลิงใหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากล้วย ( บ้านเสาวลักษณ์ 2 ) ตำบลเหนือเมือง จำนวน 3 หลังคาเรือน