มอบของเพื่อสนับสนุนศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (CI)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก อบต.เหนือเมือง, นายไชยรันต์ มูลมณี เลขานุการนายกฯ, นางอินทิรา คาดพันโน ประธานสภา อบต.เหนือเมือง, สมาชิกสภาฯ ร่วมมอบของเพื่อสนับสนุนศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (CI) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด