มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ (ท่านทุย)

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหนือเมือง, นายกฤติเดช พลรักษา รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ (ท่านทุย) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บ้านมูนมัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองตากร้า