ฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องประชุมสภา อบต.เหนือเมือง