พิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง และคณะผู้บริหาร, ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ ร่วมพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแชร์ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 1,548คัน) โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายมงคล สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนขัตติยะวงษา ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด