พิธีทำบุญตักบาตร 15 ปี ณ รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 07.09 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์กักตัวผู้ป่วยในชุมชน(CI) และพิธีรับมอบของบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคหรือเครื่องใช้สอยจากชุมชน โดยมี ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สาธารสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, นายไชยรันต์ มูลมณี เลขานุการนายกฯ, นางอินทิรา คาดพันโน ประธานสภา อบต.เหนือเมือง, สมาชิกสภาฯ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 15 ปี ณ รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง