ประชุม คปถ.ต.เหนือเมือง

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหนือเมือง, นางสาวชมเชย พลเยี่ยม กำนัน ต.เหนือเมือง, ผู้นำท้องที่, นายกฤติเดช พลรักษา รองปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด, ตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด, แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด, แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด, สำนักงาน ปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด, รพสต.บ้านโนนสว่าง, รพสต.บ้านหนองนาสร้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตำบลเหนือเมือง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เหนือเมือง