ประชุมเรื่องให้สวัสดิการแก่สมาชิกเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ผู้นำท้องถิ่น, กองสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมเรื่องให้สวัสดิการแก่สมาชิกเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิต ณ ห้องประชุมสภา อบต.เหนือเมือง